Ta strona www używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy dostosować stronę do twoich potrzeb.
W każdej chwili masz możliwość zablokowania plików cookies w swojej przeglądarce. Dowiedz się jak to zrobić OK. Rozumiem
Kupieckie Domy Towarowe KDT
Strefa kupca

Komunikaty dla wspólników

13.03.2020 r.
Szanowni Wspólnicy,
Zarząd spółki KDT odwołuje zaplanowane na dzień 24 marca 2020 r. zwyczajne zgromadzenie wspólników. Spowodowane jest to gwałtownym rozszerzeniem się w kraju epidemii koronawirusa podczas mijającego tygodnia i zakazem organizowania zgromadzeń publicznych.

Zarząd spółki KDT

15.01.2020 r.
Szanowni Wspólnicy,
informujemy, że Sąd Najwyższy sporządził uzasadnienie do postanowienia z dnia 18 października 2019 r. dotyczące zażalenia spółki (o którym pisaliśmy w poprzednim komunikacie) i przesłał akta sprawy do Sądu Apelacyjnego do ponownego rozpatrzenia. Liczymy, że w związku z takim trybem procedowania tej sprawy, Sąd Apelacyjny powinien w możliwie krótkim czasie wyznaczyć datę rozprawy i wydać wyrok, który może zakończyć sprawę po egzekucyjną jeszcze przed terminem zgromadzenia wspólników. Ze swej strony będziemy się starać przyśpieszyć tę procedurę. Ze względu na ograniczenia prawne zawarte w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, brak prawomocnego rozstrzygnięcia tej sprawy blokuje spółce możliwość swobodnego dysponowania posiadanym kapitałem na rzecz wspólników. Poinformujemy Państwa, gdy tylko Sąd Apelacyjny wyznaczy termin rozprawy.

Zarząd spółki KDT

24.10.2019 r.
Szanowni Wspólnicy,
informujemy, że spółka wreszcie fizycznie odzyskała należne za halę KDT pieniądze zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu apelacyjnego z dnia 29 stycznia 2019 r. Wykonując postanowienie o zwrocie depozytu Sąd Rejonowy przekazał dotychczas zablokowane na depozycie środki pieniężne wraz z odsetkami na konto bankowe spółki. Podporządkowując się przepisom prawa podatkowego spółka musiała niestety odprowadzić na konto urzędu skarbowego duży podatek dochodowy. Podstawą tego podatku jest przyznana nam wyrokiem sądu kwota odsetek za opóźnienie zapłaty za halę, co jest klasyfikowane fiskalnie jako przychód spółki.

W sprawie dotyczącej kosztów po egzekucyjnych należy pochwalić Sąd Najwyższy za szybkie zajęcie się zażaleniem spółki. Sąd wyraźnie uwzględnił dotychczasową blisko 10 letnią długotrwałość postępowania procesowego jaka ma miejsce w tej sprawie i nie zwlekał z werdyktem. Miło nam zakomunikować wspólnikom, że Sąd Najwyższy przyznał rację KDT uznając argumenty zażalenia spółki i na posiedzeniu niejawnym dnia 18 października 2019 r. uchylił i wyeliminował z obrotu prawnego wyrok sądu apelacyjnego z dnia 12 lutego 2019 r., który zapadł w sprawie roszczeń po egzekucyjnych. Po wydaniu przez Sąd Najwyższy uzasadnienia wyroku sprawa trafi znowu do sądu apelacyjnego, gdzie będzie ponownie rozpatrzona przez inny niż poprzednio skład sędziowski i zgodnie z wytycznymi sądu najwyższego. Pełnomocnik prawny spółki prognozuje, że powinno to nastąpić w terminie do około sześciu miesięcy od momentu powrotu akt sprawy do sądu apelacyjnego.

Rozstrzygnięcie sądu najwyższego daje nadzieje na pozytywny finał dla KDT także tej sprawy, co w stosunkowo niedługim czasie doprowadziłoby do całkowitego odblokowania tych działań spółki, na których uruchomienie z niecierpliwością oczekują wspólnicy. Taki scenariusz jest coraz bardziej realny i bliski wypełnienia.

Zarząd spółki

26.07.2019 r.
Pojawiły się pewne sygnały świadczące o dezinformacji oraz niezrozumieniu i wątpliwościach niektórych wspólników dotyczących aktualnego stanu spraw spółki. Zarząd KDT przygotował ten komunikat, aby tą drogą bez pośredników, jednoznaczna i wiarygodna informacja o faktycznym stanie rzeczy i biegu najistotniejszych spraw spółki, mogła dotrzeć do wszystkich wspólników, w tym również tych nieobecnych na ostatnim zgromadzeniu.

Przede wszystkim ponownie informujemy, że proces sądowy o zapłatę za halę wygrała spółka KDT. Sprawa ta została ostatecznie zakończona prawomocnym wyrokiem sądu apelacyjnego, gdyż nasz przeciwnik nie złożył skargi kasacyjnej do sądu najwyższego. Tym samym (wbrew obawom i opiniom niektórych osób) ten temat został definitywnie zamknięty, a zasądzone wyrokiem sądu apelacyjnego dla KDT pieniądze zostały już nieodwołalnie przyznane spółce i będą musiały wkrótce trafić do KDT. Fakt zablokowania pieniędzy przez naszego przeciwnika procesowego w depozycie sądowym niczego tu nie zmienia, gdyż sąd nie ma podstaw prawnych do dalszego przetrzymywania należnej spółce kwoty. Zarząd KDT już dawno złożył w sądzie wniosek o wypłatę zdeponowanych środków finansowych, a później dwukrotnie ponaglał sąd do wydania postanowienia w tej sprawie. Uwolnienie pieniędzy z depozytu nie jest jednak przeprowadzane przez sąd w oparciu o jakąś szczególną i uprzywilejowaną procedurę, a odbywa się w standardowym zwykłym trybie opartym na stosownych przepisach kodeksu postępowania cywilnego, co samo w sobie zajmuje sporo czasu. Dodatkowo na szybkość postępowania ma również wpływ stopień obłożenia sądu podobnymi sprawami i kolejność ich wpływu do sądu. Te okoliczności zmuszają nas do cierpliwego oczekiwania na postanowienie sądu w sprawie uwolnienia depozytu. Zwrot tej kwoty jest jednak rzeczą pewna i wyłącznie tylko kwestią czasu (kilku najbliższych tygodni lub miesięcy) jest to, kiedy pieniądze z depozytu wraz z odsetkami wpłyną na rachunek bankowy spółki KDT.

Druga sprawa sądowa dotycząca zwrotu przez spółkę kosztów po egzekucyjnych nieoczekiwanie nie została niestety zakończona prawomocnym wyrokiem, gdyż sąd apelacyjny zdecydował o cofnięciu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd okręgowy. Sąd apelacyjny ogłosił ten wyrok dopiero po prawie sześciu miesiącach dziwnego procedowania, a po kolejnych blisko pięciu miesiącach sporządził uzasadnienie, które niedawno dotarło do spółki, co umożliwiło podjęcie przez nas dalszych kroków prawnych w tej sprawie. Wyrok sądu apelacyjnego i uzasadnienie są bardzo kontrowersyjne, jak również odmienne od 3 poprzednich orzeczeń, jakie wcześniej zapadły w tej sprawie w sądach pierwszej i drugiej instancji. Wobec powyższego (co już wcześniej zapowiadaliśmy), spółka KDT tydzień temu złożyła zażalenie do sądu najwyższego od tego wyroku. W tej sytuacji w racjonalnym interesie spółki i wspólników jest wstrzymanie się od podejmowania poważnych decyzji do czasu, zanim nie nastąpi rozstrzygnięcie zażalenia przez sąd najwyższy, co zwykle zajmuje około sześciu miesięcy.

13.02.2019 r.
Sąd Apelacyjny dnia 12 lutego 2019 r. ogłosił wyrok w sprawie dotyczącej kosztów po egzekucyjnych. Sąd Apelacyjny uchylił pozytywny dla spółki KDT wyrok Sądu Okręgowego z powodu braków, jakich dopatrzył się w postępowaniu prowadzonym przed tym sądem mających wpływ na wydane wtedy orzeczenie i odesłał sprawę z powrotem do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy.

30.01.2019 r.
W dniu 29 stycznia 2019 r. Sąd Apelacyjny wydał pozytywny dla spółki KDT wyrok oddalający skargę apelacyjną m. st. Warszawa w sprawie zwrotu spółce połowy nakładów za wybudowanie halę targowej. M. st. Warszawie pozostała już tylko możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

17.01.2019 r.
W dniu 16 stycznia 2019 r. odbyła się rozprawa Sądu Apelacyjnego w sprawie dotyczącej zwrotu nakładów za halę KDT. Po wysłuchaniu stron Sąd wyznaczył termin ogłoszenia wyroku na dzień 29 stycznia 2019 r.

19.12.2018 r.
Informujemy wspólników, że Sąd Apelacyjny na dzień 16 stycznia 2019 r. wyznaczył termin rozprawy w sprawie dotyczącej zwrotu nakładów za halę KDT, a na dzień 12 lutego 2019 r. wyznaczono rozprawę w zawieszonej od października b.r. sprawie kosztów po egzekucyjnych.

23.10.2018 r.
Zaplanowana na dzień 23 października 2018 r. rozprawa Sądu Apelacyjnego dotycząca zwrotu kosztów po egzekucyjnych została zdjęta z wokandy z powodu choroby sędziny prowadzącej tę sprawę. Poinformujemy o nowym terminie rozprawy, gdy tylko zostanie wyznaczony przez Sąd.

Tak, chcę otrzymywać maile z bieżącymi informacjami!

strony internetowe warszawa