Ta strona www używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy dostosować stronę do twoich potrzeb.
W każdej chwili masz możliwość zablokowania plików cookies w swojej przeglądarce. Dowiedz się jak to zrobić OK. Rozumiem
Kupieckie Domy Towarowe KDT
Strefa kupca

Komunikaty dla wspólników

26.07.2019 r.
Pojawiły się pewne sygnały świadczące o dezinformacji oraz niezrozumieniu i wątpliwościach niektórych wspólników dotyczących aktualnego stanu spraw spółki. Zarząd KDT przygotował ten komunikat, aby tą drogą bez pośredników, jednoznaczna i wiarygodna informacja o faktycznym stanie rzeczy i biegu najistotniejszych spraw spółki, mogła dotrzeć do wszystkich wspólników, w tym również tych nieobecnych na ostatnim zgromadzeniu.

Przede wszystkim ponownie informujemy, że proces sądowy o zapłatę za halę wygrała spółka KDT. Sprawa ta została ostatecznie zakończona prawomocnym wyrokiem sądu apelacyjnego, gdyż nasz przeciwnik nie złożył skargi kasacyjnej do sądu najwyższego. Tym samym (wbrew obawom i opiniom niektórych osób) ten temat został definitywnie zamknięty, a zasądzone wyrokiem sądu apelacyjnego dla KDT pieniądze zostały już nieodwołalnie przyznane spółce i będą musiały wkrótce trafić do KDT. Fakt zablokowania pieniędzy przez naszego przeciwnika procesowego w depozycie sądowym niczego tu nie zmienia, gdyż sąd nie ma podstaw prawnych do dalszego przetrzymywania należnej spółce kwoty. Zarząd KDT już dawno złożył w sądzie wniosek o wypłatę zdeponowanych środków finansowych, a później dwukrotnie ponaglał sąd do wydania postanowienia w tej sprawie. Uwolnienie pieniędzy z depozytu nie jest jednak przeprowadzane przez sąd w oparciu o jakąś szczególną i uprzywilejowaną procedurę, a odbywa się w standardowym zwykłym trybie opartym na stosownych przepisach kodeksu postępowania cywilnego, co samo w sobie zajmuje sporo czasu. Dodatkowo na szybkość postępowania ma również wpływ stopień obłożenia sądu podobnymi sprawami i kolejność ich wpływu do sądu. Te okoliczności zmuszają nas do cierpliwego oczekiwania na postanowienie sądu w sprawie uwolnienia depozytu. Zwrot tej kwoty jest jednak rzeczą pewna i wyłącznie tylko kwestią czasu (kilku najbliższych tygodni lub miesięcy) jest to, kiedy pieniądze z depozytu wraz z odsetkami wpłyną na rachunek bankowy spółki KDT.

Druga sprawa sądowa dotycząca zwrotu przez spółkę kosztów po egzekucyjnych nieoczekiwanie nie została niestety zakończona prawomocnym wyrokiem, gdyż sąd apelacyjny zdecydował o cofnięciu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd okręgowy. Sąd apelacyjny ogłosił ten wyrok dopiero po prawie sześciu miesiącach dziwnego procedowania, a po kolejnych blisko pięciu miesiącach sporządził uzasadnienie, które niedawno dotarło do spółki, co umożliwiło podjęcie przez nas dalszych kroków prawnych w tej sprawie. Wyrok sądu apelacyjnego i uzasadnienie są bardzo kontrowersyjne, jak również odmienne od 3 poprzednich orzeczeń, jakie wcześniej zapadły w tej sprawie w sądach pierwszej i drugiej instancji. Wobec powyższego (co już wcześniej zapowiadaliśmy), spółka KDT tydzień temu złożyła zażalenie do sądu najwyższego od tego wyroku. W tej sytuacji w racjonalnym interesie spółki i wspólników jest wstrzymanie się od podejmowania poważnych decyzji do czasu, zanim nie nastąpi rozstrzygnięcie zażalenia przez sąd najwyższy, co zwykle zajmuje około sześciu miesięcy.

13.02.2019 r.
Sąd Apelacyjny dnia 12 lutego 2019 r. ogłosił wyrok w sprawie dotyczącej kosztów po egzekucyjnych. Sąd Apelacyjny uchylił pozytywny dla spółki KDT wyrok Sądu Okręgowego z powodu braków, jakich dopatrzył się w postępowaniu prowadzonym przed tym sądem mających wpływ na wydane wtedy orzeczenie i odesłał sprawę z powrotem do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy.

30.01.2019 r.
W dniu 29 stycznia 2019 r. Sąd Apelacyjny wydał pozytywny dla spółki KDT wyrok oddalający skargę apelacyjną m. st. Warszawa w sprawie zwrotu spółce połowy nakładów za wybudowanie halę targowej. M. st. Warszawie pozostała już tylko możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

17.01.2019 r.
W dniu 16 stycznia 2019 r. odbyła się rozprawa Sądu Apelacyjnego w sprawie dotyczącej zwrotu nakładów za halę KDT. Po wysłuchaniu stron Sąd wyznaczył termin ogłoszenia wyroku na dzień 29 stycznia 2019 r.

19.12.2018 r.
Informujemy wspólników, że Sąd Apelacyjny na dzień 16 stycznia 2019 r. wyznaczył termin rozprawy w sprawie dotyczącej zwrotu nakładów za halę KDT, a na dzień 12 lutego 2019 r. wyznaczono rozprawę w zawieszonej od października b.r. sprawie kosztów po egzekucyjnych.

23.10.2018 r.
Zaplanowana na dzień 23 października 2018 r. rozprawa Sądu Apelacyjnego dotycząca zwrotu kosztów po egzekucyjnych została zdjęta z wokandy z powodu choroby sędziny prowadzącej tę sprawę. Poinformujemy o nowym terminie rozprawy, gdy tylko zostanie wyznaczony przez Sąd.

Tak, chcę otrzymywać maile z bieżącymi informacjami!

strony internetowe warszawa