Ta strona www używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy dostosować stronę do twoich potrzeb.
W każdej chwili masz możliwość zablokowania plików cookies w swojej przeglądarce. Dowiedz się jak to zrobić OK. Rozumiem
Kupieckie Domy Towarowe KDT
Strefa kupca

Aktualności KDT

Komunikaty dla wspólników

26.07.2019 r.
Pojawiły się pewne sygnały świadczące o dezinformacji oraz niezrozumieniu i wątpliwościach niektórych wspólników dotyczących aktualnego stanu spraw spółki. Zarząd KDT przygotował ten komunikat, aby tą drogą bez pośredników, jednoznaczna i wiarygodna informacja o faktycznym stanie rzeczy i biegu najistotniejszych spraw spółki, mogła dotrzeć do wszystkich wspólników, w tym również tych nieobecnych na ostatnim zgromadzeniu.

Przede wszystkim ponownie informujemy, że proces sądowy o zapłatę za halę wygrała spółka KDT. Sprawa ta została ostatecznie zakończona prawomocnym wyrokiem sądu apelacyjnego, gdyż nasz przeciwnik nie złożył skargi kasacyjnej do sądu najwyższego. Tym samym (wbrew obawom i opiniom niektórych osób) ten temat został definitywnie zamknięty, a zasądzone wyrokiem sądu apelacyjnego dla KDT pieniądze zostały już nieodwołalnie przyznane spółce i będą musiały wkrótce trafić do KDT. Fakt zablokowania pieniędzy przez naszego przeciwnika procesowego w depozycie sądowym niczego tu nie zmienia, gdyż sąd nie ma podstaw prawnych do dalszego przetrzymywania należnej spółce kwoty. Zarząd KDT już dawno złożył w sądzie wniosek o wypłatę zdeponowanych środków finansowych, a później dwukrotnie ponaglał sąd do wydania postanowienia w tej sprawie. Uwolnienie pieniędzy z depozytu nie jest jednak przeprowadzane przez sąd w oparciu o jakąś szczególną i uprzywilejowaną procedurę, a odbywa się w standardowym zwykłym trybie opartym na stosownych przepisach kodeksu postępowania cywilnego, co samo w sobie zajmuje sporo czasu. Dodatkowo na szybkość postępowania ma również wpływ stopień obłożenia sądu podobnymi sprawami i kolejność ich wpływu do sądu. Te okoliczności zmuszają nas do cierpliwego oczekiwania na postanowienie sądu w sprawie uwolnienia depozytu. Zwrot tej kwoty jest jednak rzeczą pewna i wyłącznie tylko kwestią czasu (kilku najbliższych tygodni lub miesięcy) jest to, kiedy pieniądze z depozytu wraz z odsetkami wpłyną na rachunek bankowy spółki KDT.

Druga sprawa sądowa dotycząca zwrotu przez spółkę kosztów po egzekucyjnych nieoczekiwanie nie została niestety zakończona prawomocnym wyrokiem, gdyż sąd apelacyjny zdecydował o cofnięciu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd okręgowy. Sąd apelacyjny ogłosił ten wyrok dopiero po prawie sześciu miesiącach dziwnego procedowania, a po kolejnych blisko pięciu miesiącach sporządził uzasadnienie, które niedawno dotarło do spółki, co umożliwiło podjęcie przez nas dalszych kroków prawnych w tej sprawie. Wyrok sądu apelacyjnego i uzasadnienie są bardzo kontrowersyjne, jak również odmienne od 3 poprzednich orzeczeń, jakie wcześniej zapadły w tej sprawie w sądach pierwszej i drugiej instancji. Wobec powyższego (co już wcześniej zapowiadaliśmy), spółka KDT tydzień temu złożyła zażalenie do sądu najwyższego od tego wyroku. W tej sytuacji w racjonalnym interesie spółki i wspólników jest wstrzymanie się od podejmowania poważnych decyzji do czasu, zanim nie nastąpi rozstrzygnięcie zażalenia przez sąd najwyższy, co zwykle zajmuje około sześciu miesięcy.

13.02.2019 r.
Sąd Apelacyjny dnia 12 lutego 2019 r. ogłosił wyrok w sprawie dotyczącej kosztów po egzekucyjnych. Sąd Apelacyjny uchylił pozytywny dla spółki KDT wyrok Sądu Okręgowego z powodu braków, jakich dopatrzył się w postępowaniu prowadzonym przed tym sądem mających wpływ na wydane wtedy orzeczenie i odesłał sprawę z powrotem do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy.

30.01.2019 r.
W dniu 29 stycznia 2019 r. Sąd Apelacyjny wydał pozytywny dla spółki KDT wyrok oddalający skargę apelacyjną m. st. Warszawa w sprawie zwrotu spółce połowy nakładów za wybudowanie halę targowej. M. st. Warszawie pozostała już tylko możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

17.01.2019 r.
W dniu 16 stycznia 2019 r. odbyła się rozprawa Sądu Apelacyjnego w sprawie dotyczącej zwrotu nakładów za halę KDT. Po wysłuchaniu stron Sąd wyznaczył termin ogłoszenia wyroku na dzień 29 stycznia 2019 r.

19.12.2018 r.
Informujemy wspólników, że Sąd Apelacyjny na dzień 16 stycznia 2019 r. wyznaczył termin rozprawy w sprawie dotyczącej zwrotu nakładów za halę KDT, a na dzień 12 lutego 2019 r. wyznaczono rozprawę w zawieszonej od października b.r. sprawie kosztów po egzekucyjnych.

23.10.2018 r.
Zaplanowana na dzień 23 października 2018 r. rozprawa Sądu Apelacyjnego dotycząca zwrotu kosztów po egzekucyjnych została zdjęta z wokandy z powodu choroby sędziny prowadzącej tę sprawę. Poinformujemy o nowym terminie rozprawy, gdy tylko zostanie wyznaczony przez Sąd.

Informacja

Informacja dla wspólników KDT z dnia 12 września 2018 r. dotycząca przebiegu postępowania apelacyjnego w sprawie roszczenia o zwrot kosztów po egzekucyjnych m. st. Warszawa

Dnia 30 sierpnia 2018 r. odbyła się rozprawa Sądu Apelacyjnego podczas której odbyło się wysłuchanie stron i wyznaczenie daty 12 września 2018 r. na ogłoszenie wyroku. Jednak tego dnia Sąd tylko przesunął termin rozstrzygnięcia skargi apelacyjnej na dzień 23 października 2018 r. W związku z powyższym gdy tylko zapadnie wyrok wspólnicy zostaną powiadomieni o jego treści na stronie internetowej spółki KDT.

Zarząd spółki KDT

Informacja o stanie spraw sądowych.

Zarząd spółki KDT informuje wspólników, że do chwili obecnej Sąd Apelacyjny nie wyznaczył jeszcze terminów rozpraw w procesach sądowych prowadzonych przez spółkę. Z danych uzyskanych od pełnomocników prawnych reprezentujących KDT wynika, że Sąd Apelacyjny ma duże opóźnienie spowodowane natłokiem wielu wcześniejszych spraw oczekujących w kolejności na rozstrzygnięcie. Wobec faktu, że długie terminy rozpatrywania nie są wyjątkiem, lecz dotyczą wszystkich spraw i wynikają ze znacznego obciążenia pracą sądu, zarząd spółki nie ma formalnych podstaw do skutecznego domagania się przyśpieszenia procedowania spraw spółki KDT. Poinformujemy Państwa, jak tylko terminy rozpraw dotyczących spółki KDT zostaną wyznaczone przez Sąd Apelacyjny.

Zarząd spółki KDT

Przybliżony termin rozprawy przed sądem apelacyjnym

Szanowni Państwo
Poniżej zamieściliśmy link do odpowiedzi sekretariatu Sądu Apelacyjnego na pismo spółki KDT, w którym prosiliśmy o pisemną informację o spodziewanym terminie rozprawy dotyczącej hali KDT.

Zarząd spółki KDT

Odpowiedź sądu apelacyjnego

Informacja o wyniku sprawy sądowej

Zarząd spółki KDT ma przyjemność poinformować wspólników, że w dniu 21 marca 2017 r. sąd okręgowy ogłosił korzystny dla KDT wyrok w sprawie przeciwko m.st. Warszawa o zwrot spółce 50% kosztów budowy tymczasowej hali targowej KDT, która w latach 2001 -2009 r. funkcjonowała w Warszawie na Pl. Defilad. Z treści wyroku wynika, że m. st. Warszawa ma zwrócić spółce KDT 50 % kosztów budowy hali wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

Wyrok nie jest prawomocny i stronom przysługuje prawo do apelacji. Strona przegrywająca tj. m. st. Warszawa na pewno z tego skorzysta. Z tego powodu na rozstrzygnięcie tej sprawy musimy cierpliwie poczekać jeszcze około roku. Warto jednakże zauważyć, że już po raz drugi spółka KDT wygrała ten proces przeciwko m. st. Warszawa. To pozwala mieć nadzieję, że prawomocne rozstrzygnięcie tej sprawy będzie także korzystne dla spółki KDT.

Tak, chcę otrzymywać maile z bieżącymi informacjami!

strony internetowe warszawa